Jak działa KNF

Co zrobić aby wyjść z listy KNF ?

Pożyczki

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje kontrole nad większością rynku finansowego w Polsce. Jednym z jej działań jest tworzenie na bieżąco listy mającej za zadanie ostrzegać konsumentów przed skorzystaniem z oferty firmy działającej nieetycznie. Jeśli KNF znajdzie taką firmę, wpisuje ją na listę i jednocześnie składa zawiadomienie do prokuratury i podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Skąd informacje o nieuczciwych praktykach firmy?

Głównym źródłem informacji o firmach, które mogły dopuścić się przestępstwa są oszukani konsumenci. Zdarza się również, że skargi do Komisji Nadzoru Finansowego składają organy państwowe, takie jak policja, Krajowa Administracja Skarbowa czy UOKiK oraz organy nadzorowane, a więc towarzystwa ubezpieczeń i banki.

KNF jednak nie czeka, aż otrzyma sygnał, a samodzielnie szuka firm, które narażają konsumentów na straty. W tm celu monitoruje rozmowy na forach dyskusyjnych w Internecie, przygląda się uważnie spotom reklamowym mediom elektronicznym i prasie.

Dlaczego firma znalazła się na liście?

Głównym powodem trafienia na listę ostrzeżeń publicznych KNF jest działanie bez zezwoleń. Choć przyczyn jest wiele, to najważniejszych zalicza się wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia KNF, nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia, prowadzenie funduszu emerytalnego bez zezwolenia czy wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych.

Na liście znaleźć się mogą banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz inne instytucje, które są lub nie są nadzorowane przez KNF.

Kiedy firmę usuwa się z listy?

Jeśli sąd orzeknie uniewinnienie lub postępowanie karne zostanie umorzone, firma może zostać wykreślona. W tym celu powinna złożyć pisemny wniosek. Jeszcze kilka lat temu wpis na listę ostrzeżeń publicznych oznaczał, że firma będzie tam widnieć zawsze. W przypadku uniewinnienia dodawana była jedynie adnotacja.