darowizna

Darowizna – jakie formalności trzeba spełnić?

Pożyczki

Otrzymanie darowizny w formie pieniędzy, ruchomości lub nieruchomości powinno być zgłoszone do urzędu skarbowego. Oprócz konieczności opłacenia podatku od wysokości darowizny, konieczne jest również dopełnienie innych obowiązków i formalności. W zależności od formy prezentu, a także spowinowacenia osób, od których się go otrzymało, kwota podatku będzie się różnić.

Co warto wiedzieć o darowiznach?

Przekazanie darowizny drugiej osoby według polskiego prawa w niektórych przypadkach powinno być na podstawie umowy spisanej w formie aktu notarialnego. Szczególnie w przypadku, kiedy darowizną jest nieruchomość u notariusza powinny znaleźć się obie strony. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada księgę wieczystą, należy dokonać do niej wpisu, natomiast nie trzeba na własną rękę zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego, ponieważ zajmie się tym notariusz.

W wielu przypadkach również ruchomości powinny być przekazywane z podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Jednak nie jest to konieczność, a wiążąca jest również umowa słowna. Nie zaleca się jednak ryzykować, ponieważ spisanie umowy powinno mieć miejsce nawet w przypadku najbliższej rodziny.

Darowizna pieniężna może być przekazana z dołączeniem aktu notarialnego, jednak nie musi, ponieważ jej potwierdzeniem jest sami przekazanie pieniędzy osobiście lub poprzez przelew na rachunek bankowy. Jeśli jednak umowa nie jest podpisywana u notariusza, konieczne jest samodzielne zgłoszenie jej do właściwego urzędu skarbowego.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Wyróżnia się dwie grupy podatkowe – pierwszą jest grupa 0, do której należą małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, wnuki, prawnuki, pasierbowie, macochy i ojczymowie, a drugą grupa I, do której należą teściowie, synowe i zięciowie. Darowizna powinna być zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania poprzez formularz SD-Z2, jeśli umowa jej otrzymania nie została podpisana w formie aktu notarialnego.